ANBI

De stichting Thaysa ook erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en wel onder fiscaalnummer: 815075 467. Dit betekent dat u zonder problemen uw gift(en) aan onze stichting volgens de geldende regels kunt aftrekken van de belasting.

Let op: het bankrekeningnummer is gewijzigd!

Banknummer: NL75RABO 0177 0465 97 t.n.v. Thaysa, Maassluis

© Copyright - Thaysa.nl