Doelstellingen

De Stichting Thaysa sluist sinds 1994 vooral geld van sponsors op verzoek van pater Gabriël Hofstede door. Hij vroeg ondersteuning voor een kleinschalig, kortlopend project en het geld werd door de stichting overgemaakt. Dit gebeurde en gebeurt op een wijze dat het geen geld kost om het over te maken naar Brazilië. Sinds de laatste jaren van de vorige eeuw werden de gelden vooral gebruikt voor studenten. De meeste sponsors hebben concreet een student, die ze laten studeren voor € 450,- per jaar. Het geld wordt overgeboekt naar stichting Thaysa, waarna één keer per maand de gelden overgemaakt worden naar pater Gabriël. Hij ontvangt ook een overzicht van de gulle gevers in de betreffende maand. Daarmee doet de stichting ook een stukje administratie voor de pater.

De gelden die bij de stichting binnenkomen, die niet specifiek voor een student bedoeld zijn, blijven voor concrete, kortlopende projecten van pater Gabriël. Het gaat veelal om ondersteuning van jonge gezinnen of individuen. Daarnaast heeft de stichting de afgelopen studies van sponsors overgenomen als de sponsoring eindigde, zodat de studenten hun studies (meestal een duur van 3 jaar) konden afmaken.

Omhelzing
Sinds 2006 heeft de stichting Thaysa een nieuw project omarmd. In Garanhuns, de stad waar pater Gabriël nu woont en werkt, is een Fazenda de Esperança voor vrouwen. De Fazenda staat op een terrein dat bedoeld was voor een vakantieoord voor de rijken. De project ontwikkelaar ging gedurende de bouw failliet, waardoor het terrein, de afgebouwde en nog niet afgebouwde gebouwen teruggegeven werden aan de gemeente. Die heeft het aan de organisatie van de Fazenda`s aangeboden. Daardoor staan er mooie gebouwen ter beschikking aan vrouwen, die opgevangen willen worden en nog meer gebouwen, die afgebouwd moeten worden. Nu kunnen er rond de 25 vrouwen opgevangen worden, als alles afgebouwd is rond de 100.

Fazenda de Esperança is een wereldwijde organisatie die zich ten doel stelt om verslaafde mannen of vrouwen op te vangen om “hersteld” weer terug te laten keren in de maatschappij. Er zijn 31 Fazenda’s, vooral in Brazilië, maar ook in de Filippijnen, Ecuador, Duitsland en Rusland. De deelnemers moeten aangemeld worden door een familielid of een andere vertrouweling. Deze persoon blijft verantwoordelijk voor de betreffende man of vrouw. De deelnemers aan het project zijn verplicht om een jaar op de Fazenda te blijven. Zij hebben geen verslavende middelen meer tot hun beschikking en moeten hard aan het werk om van hun verslaving af te komen. Zij volgen daartoe therapie, maar ook het katholieke geloof speelt een belangrijke rol. De stiltemomenten, de regelmaat en de symboliek hebben een goede uitwerking op de deelnemers. Door producten te realiseren, die veelal verkocht worden aan familieleden, is het mogelijk om de energierekening, het dagelijks eten en de therapieën te betalen. Vertrekt iemand tussentijds dan kan hij/ zij niet meer terugkeren. De resultaten zijn wisselend, maar er zijn jaarlijks veel deelnemers die volwaardig in de maatschappij terugkeren.

De Fazenda de Esperança voor vrouwen in Garanhuns heeft aan de Stichting Thaysa gevraagd om hen te ondersteunen. Er is niet gekozen om maandelijks geld over te maken, maar om structureel de mogelijkheden voor de vrouwen op de Fazenda te vergroten. Op persoonlijk initiatief heeft een Nederlandse studente in 2005 een kinderopvang gerealiseerd. Het bestuur van de stichting heeft samenwerking gezocht en gevonden met Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden (een bestuur voor het basisonderwijs) en de Hogescholen Rotterdam, InHolland en de Leidse Hogeschool. Jaarlijks willen we twee studenten de mogelijkheid geven om 2 tot 3 maanden op de Fazenda te werken en te verblijven. Hun opdracht is om een bijdrage te leveren ter verbetering van de mogelijkheden danwel de leefomstandigheden van de vrouwen. In 2007 is een bakkerijtje gerealiseerd, waardoor er dagelijks broden en koekjes gebakken worden voor eigen gebruik en voor de verkoop. Er kan echter ook gedacht worden aan kennisverhogende initiatieven voor de deelnemers, zoals het gebruik van computers. Ook kunnen er activiteiten ontwikkeld worden voor de aanwezige kinderen. De studenten krijgen de ruimte om met een goed plan te komen, wat de stichting Thaysa voorlegt aan de Fazenda. Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden geeft de mogelijkheid om geld bijeen te krijgen om de reis te bekostigen; de Hogeschool begeleidt de studenten in hun plan van aanpak en de Stichting Thaysa organiseert de reis en het plan van aanpak. De stichting garandeert dat bijkomende kosten vergoed worden.

© Copyright - Thaysa.nl