Buitenlandstage

De stichting Thaysa faciliteert jongeren, die in het kader van een internationale stage een aantal maanden in Noordoost Brazilië willen gaan. Sinds 2007 gaan er jaarlijks studenten naar een plek waar ze naast goed werk ook veel levenservaring op kunnen doen.
Vanaf bekendmaking tot starten met het project betekent dat puntsgewijs het volgende:

  1. Prestatie door een lid van het bestuur voor belangstellende studenten op de Hogeschool of universiteit
  2. Studenten die interesse hebben, kunnen zich aanmelden voor meer informatie of voor de stage
  3. Tussen aanmelding en vertrek krijgen de studenten op kosten van stichting Thaysa wekelijks les in de Portugese taal en gewoontes in noordoost Brazilië
  4. De studenten worden ondersteund om via sponsorprojecten geld in te zamelen voor de reis en hun project
  5. Iemand van het bestuur vliegt met de studenten mee naar Brazilië en brengt ze na een weekje kennismaken met de eerste ervaringen naar hun gastgezin, waar ze tijdens hun stage kunnen verblijven.
  6. In die eerste week worden Natal, Pipa en João Pessoa bezocht
  7. Na twee weken vertrekt het bestuurslid weer naar Nederland.
  8. De stage wordt ter plekke begeleid door Hugo van de Broek, een Nederlander die vloeiend Portugees spreekt.
  9. Tijdens het verblijf is er, indien nodig, contact tussen studenten en stichting mogelijk.
© Copyright - Thaysa.nl