Gelden

De Stichting Thaysa heeft een groep vaste sponsors, de meesten vanaf het eerste uur. Daarnaast worden voor speciale projecten eenmalige sponsors gezocht. Verzoeken, die pater Gabriël ontvangt, beoordeelt hij op waarde. Iemand die een studie wil volgen, moet die ook afmaken.

Hij heeft dat tot nu toe steeds goed ingeschat, want van de vele studenten, die de afgelopen jaren een studie gevolgd hebben, heeft er maar eentje het niet afgemaakt. Niet elke studiefinanciering loopt via de Stichting Thaysa. Er bestaan ook andere geldstromen die al dan niet rechtstreeks bij pater Gabriël terechtkomen. Dit vraagt veel van de administratie van pater Gabriël.

Om alles overzichtelijk te houden, laten veel nieuwe sponsors op verzoek van pater Gabriël hun giften via onze stichting lopen. Van die gelden wordt ook de volledige administratie van pater Gabriël overgenomen. De Stichting Thaysa heeft ook altijd geld achter de hand als pater Gabriël met een onverwacht verzoek komt, bijvoorbeeld een operatie, de aanschaf van een bril, het halen van het rijbewijs. Het geld dat bij onze stichting binnenkomt, wordt één keer per maand overgemaakt naar de Redemptoristen, de kloosterorde van pater Gabriël.

Omdat dat geld doorgestuurd wordt met de salariskosten, hoeven daar geen kosten over betaald te worden. De € 25,- die hier gegeven wordt, wordt in Brazilië in dezelfde waarde uitbetaald in reais. De enige kosten, die de Stichting maakt, is het jaarlijkse lidmaatschap van de Kamer van Koophandel. Verder komt elke cent op de juiste plaats terecht.

Nieuwe projecten en initiatieven, die nu ontstaan kunnen via de Stichting Thaysa kosteloos gekanaliseerd worden. De waarde van een project wordt niet vastgesteld door de stichting, maar door pater Gabriël en pater Carlinhos. Ik zal met hem de communicatie onderhouden, de administratie verzorgen en het geld doorsturen. Elk initiatief kan bij Harry Timmermans of Anjon Munnikes aangemeld worden. Ook zorgt de Stichting Thaysa dat sponsors op regelmatige wijze op de hoogte gehouden worden van de voortgang van bestaande en nieuw te starten projecten.

Sinds het begin van 2008 is de Stichting Thaysa een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Uw giften zijn dan ook aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

© Copyright - Thaysa.nl