Geschiedenis

In 1987 heeft de “motor” van deze stichting met hulp van pater Aad (Gabriël) Hofstede een dochter geadopteerd in Campina Grande (N.O. Brazilië). Niet iedereen in Brazilië reageerde daar even enthousiast op. Ze vonden dat dit kind erg veel geluk had, maar dat er ontzettend veel kinderen achterbleven, die voor het geld dat je uitgeeft aan adoptie, geholpen hadden kunnen worden. Naar aanleiding daarvan hebben we met andere adoptie-ouders het kindertehuis, die voor onze kinderen had gezorgd, gesponsord. De adoptie-ouders zochten sponsors, die maandelijks geld overmaakten om het kindertehuis in stand te houden.

Maandelijks ging er fl. 800,- naar Campina Grande. Omdat ik meer geld binnen kreeg dan ik “moest” overmaken, kreeg ik een spaarpotje. Na een tweede reis naar Brazilië, waarin ik met name jongeren ontmoette, die door hulp van pater Gabriël een leven hadden kunnen opbouwen, ben ik gaan nadenken over de inzet van het spaarpotje. Pater Gabriël was toen al begonnen met mij te benaderen voor individuele steun van gemotiveerde jongeren. Ook om belastingtechnische redenen voor de sponsors is de Stichting Thaysa (Je spreekt uit: ta-ie-sa) opgericht.

We hebben de stichting genoemd naar Thaysa. Zij was toen een meisje van 5 jaar, die nu een kansrijk leven kan leiden door hulp van pater Gabriël. De stichting is op 28 april 1994 opgericht door Anjon Munnikes (secretaris), Ab Donkers (penningmeester) en Harry Timmermans (voorzitter). De bedoeling was om een periode van 3 jaar pater Gabriël financieel te ondersteunen in zijn projecten. Het zijn er inmiddels meer dan 15 geworden.

© Copyright - Thaysa.nl