Beleidsplan

Het beleid van de stichting Thaysa is vanaf de oprichting duidelijk en min of meer onveranderlijk. Sponsorgelden, die ontvangen worden door de stichting, worden ingezet om de doelstellingen te bereiken. De doelstellingen zijn altijd gericht op het lenigen van onverwachte problemen tot langlopende projecten. Het probleem wordt altijd ter plekke op waarde geschat door Pater Gabriël Hofstede. Hij is de enige die toestemming kan geven om het gedoneerde geld over te maken.

De gelden worden ingezet voor de projecten en de studies, die studenten volgen, in Brazilië. Daarnaast worden gelden ingezet om Nederlandse studenten en vrijwilligers in de gelegenheid te stellen projecten uit te voeren in Brazilië. Nederlandse studenten/ vrijwilligers zorgen voor sponsors om hun reis, taalstudie en project te bekostigen. Het niet gebruikte geld komt in de kas van de stichting. Mochten hun acties te weinig geld opbrengen, dan legt de stichting het geld bij, zodat ze hun doelstellingen kunnen bereiken.

Bestuursleden krijgen geen geld voor hun activiteiten. Zij doen hun werk onbezoldigd.

© Copyright - Thaysa.nl