Sponsorbrief 2010

Beste sponsor(s),

Ook in 2010 heeft pater Gabriël en de stichting Thaysa dankzij uw bijdrage weer mooie zaken kunnen realiseren. Wat pater Gabriël weer allemaal voor elkaar heeft gekregen, heeft u wellicht al via zijn nieuwsbrief kunnen lezen. Voor hen die deze brief niet rechtstreeks krijgen, heb ik een kopie bijgevoegd. Wat hij vertelt in zijn brief over Beatriz staat als voorbeeld wat hij al jaren voor veelal jonge mensen doet, van wie het leven uitzichtloos lijkt. Zelf hebben we met onze stichting het leven van Fernanda richting kunnen geven. Verslaafd geweest en dankzij de Fazenda teruggegaan naar het dagelijkse leven. Dat bleek erg moeilijk, omdat ze geen huis en geen werk had. Daardoor raakte ze ook de voogdij over haar zoontje kwijt en daardoor waren de studenten, die de kaarsenmakerij in 2009 op de Fazenda gerealiseerd hebben, getuigen van de ontredderde Fernanda die heel veel pillen had ingenomen. Mede dankzij de betrokkenheid van deze studenten, hebben we Fernanda weer op de rails gekregen en heeft ze nu een huis en werk. Zo rechtstreeks kan het gaan en gaat het.

De weg die de stichting is ingeslagen, naast de rechtstreekse ondersteuning van het werk van pater Gabriël, heeft in 2010 weer veel moois opgeleverd. Dit jaar zijn Daniëlle van der Meule en Joëlle van der Zee, studenten van Pabo Thomas More naar Monteiro getogen om het onderwijs een handje te helpen. Zij hebben daar op een school, waar totaal geen materialen en nauwelijks boeken waren, het rekenonderwijs verrijkt met materialen en hun didactische inzichten. Ze zijn gastvrij ontvangen in het huis van Magna en Nildo en van daaruit hebben ze hun bijdrage kunnen leveren. De leerkrachten waren enorm blij dat deze twee kanjers voorbij zijn gekomen en er nu ook op deze manier een bijdrage leveren aan hoop voor de jongste kinderen. We kunnen lezen dat Brazilië enorme stappen vooruit heeft gezet tijdens het presidentschap van Lula en dat 20% van de bevolking tot de middenklasse is gaan behoren. Het is daarom van groot belang dat kinderen door goed onderwijs in de toekomst kunnen aanhaken. Deze weg zullen we gaan vervolgen. Het afgelopen jaar zijn we ook kunnen starten met vrijwilligerswerk. Inmiddels ken ik al zoveel mensen van Natal tot João Pessoa tot Monteiro en Garanhuns, die bereid zijn mensen op te nemen als ze in hun land aan het werk willen. Astrid Kleijweg (wat zit er toch een mooie betrokkenheid bij al die jonge mensen) heeft ook een Monteiro geholpen in het opvanghuis voor weeskinderen. Mensen in zo`n arm gebied reageren enorm dankbaar, omdat een jonge vrouw van de andere kant van de wereld bereid is een aantal weken haar luxe leventje op te geven om hun te komen helpen. Er gaat ook weleens wat mis. Er is ook een student van Hogeschool Leiden naar de Fazenda gegaan om daar haar bijdrage te leveren. Ze heeft haar draai niet kunnen vinden en is afgehaakt. Zo`n “mislukking” maakt duidelijk dat het niet altijd zo makkelijk geweest is voor de studenten, die het wel vol hielden. Bij terugkomst hoor je altijd de vrolijke verhalen, maar ze hebben ook hun twijfels en moeilijke periodes gekend. Gelukkig hebben de anderen zich daar allemaal doorheen geslagen.

De overheid gaat flink bezuinigen op ontwikkelingswerk, waardoor er meer gevraagd wordt van kleine en grote stichtingen. Het kan ook geen kwaad om eens stil te staan bij de effecten van het ontwikkelingswerk. Schaarste stimuleert om alles te heroverwegen en te herijken. Meer dan voorheen moet ingezet geld echt bij de mensen terecht komen, voor wie schaarste “normaal” is. Bovendien moet het een basis leggen voor de toekomst van deze mensen. Pater Gabriël en de stichting Thaysa hebben altijd deze doelstelling gehad en meer dan waargemaakt. Dankzij uw bijdrage kunnen en willen we daar mee doorgaan.

In 2011 gaan we op de ingeslagen door: dankzij de geweldige inzet van Daniëlle en Joëlle kunnen we doorgaan met het uitzenden van studenten naar scholen in Monteiro en hopelijk ook weer naar de Fazenda in Garanhuns. De manier waarop Astrid met hart en ziel gewerkt heeft in Monteiro heeft de weg vrijgemaakt voor meer vrijwilligers. (voor meer informatie kunt u me altijd bellen: 06-51556901). Er hebben er zich inmiddels twee aangemeld. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is leerkrachten, die dankzij u opgeleid zijn, naar Nederland te laten komen, zodat zij zelf, nadat ze workshops op onze scholen gevolgd hebben, het onderwijs in hun eigen land op een hoger niveau kunnen brengen. Voorlopig missen we daarvoor de nodige financiën. Een verzoek aan Cordaid om geld te steken in dit project is afgewezen, omdat ze zich terugtrekken uit Brazilië. Omdat door het uitzenden van al die jongeren er veel contacten zijn opgebouwd, organiseert de stichting dit jaar ook een kennismakingsreis naar Taizé (Frankrijk). Hiervoor worden overigens geen gelden gebruikt, maar maakt de stichting alleen gebruik van z`n netwerk. Kortom …. mede dankzij u zijn we springlevend en blijven we gemotiveerd.

Dan rest ons nog de cijfers van het afgelopen jaar:

Totaal bijgeschreven bedrag in 2010: € 34.167,34
Totaal afgeschreven bedrag: € 35.816,45
Saldo: -/- € 1.649,11
Boeksaldo per 31-12-2010 € 8.767,38

U heeft in 2010 € …. bijgedragen. Mede namens de gemeenschap in Garanhuns en Monteiro en pater Gabriël wil ik heel hartelijk danken.

Ik wens u een gezond en hoopvol 2011 toe!

Harry Timmermans

© Copyright - Thaysa.nl