Financieel jaaroverzicht 2022

Banksaldo 1 januari 2022€ 2869,10
Banksaldo 31 december 2022€ 4614,80
Inkomsten
Individuele sponsors€ 11.647
Retourboekingen€ 2.667,94
Totaal€ 14.314,94
Uitgaven
Tamara Cavalcanti€ 2222,95
Paroguia Nossa Senhora€ 2830,97
Silvia Laurentino€ 5812,91
Uitgaven in Brazilië€ 872,09
Aabeeco€ 624 (2e hands telefoons)
Hema€ 13,50 (knuffel)
Bankkosten€ 182
Strato€ 10,80
Totaal€ 12.569,22

Inkomsten totaal: € 14.314,94
Uitgaven totaal: € 12.569,22

Toelichting
Ook dit jaar heeft onze stichting weer kunnen zorgen voor rechtstreekse hulp aan armen in Recife, Toritama, Sumé en Monteiro in NO Brazilië. De verzoeken komen binnen bij Tamara Cavalcanti (Recife) of Silvia Laurentino (Sumé), die de aanvragen beoordelen. Op hun verzoek wordt er dan geld overgemaakt. We hebben twee zeer armmoedige huisjes kunnen inrichten, daken gerepareerd i.v.m. enorme lekkages, medische onderzoeken betaald, dienst gedaan als een soort voedselbank, want ook daar is alles extreem duur geworden, schoolgeld voor kinderen en een bijdrage voor het huwelijk van Silvia.

De bankkosten zijn enorm verminderd, omdat het geld nu overgemaakt via Remitly, soms met een kleine omweg. Ook de webkosten zijn drastisch verminderd, waardoor al het sponsorgeld nu echt in Brazilië aankomt. Tijdens mijn reis naar Brazilië heb ik rechtstreeks geholpen.

Financieel jaaroverzicht 2021

Banksaldo 1 januari 2021€ 3.233,34
Banksaldo 31 december 2021€ 2.869,10
Inkomsten
Individuele sponsors€ 7.861,52
Retourboekingen€ 1.242,51
Totaal€ 9.104,03
Uitgaven
Agailsa Anastacio€ 5.015
Paroguia Nossa Senhora€ 500
Silvia Laurentino€ 2.460
Redemptoristen€ 0
Zildete Leite€ 420
Thaysa Mayara€ 420
Bankkosten€ 346,09
Argeweb€ 307,18
Totaal€ 9.468,27

Inkomsten totaal: € 9.104,03
Uitgaven totaal: € 9.468,27

Toelichting
In augustus 2019 is pater Gabriël overleden. Stichting Thaysa heeft als doelstelling rechtstreekse hulp aan mensen in NO-Brazilië. De verzoeken kwamen binnen bij pater Gabriël. Stichting Thaysa zond maandelijks het benodigde bedrag naar pater Gabriël. Na het overlijden van pater Gabriël heeft de stichting drie Braziliaanse gezinnen gevonden die het werk van de pater voortzetten. De stichting stuurt het gevraagde geld naar deze drie gezinnen (Silvia, Agailsa en Zildete) en zij verspreiden het onder de mensen die bijstand nodig hadden. De bankkosten zijn daardoor enorm toegenomen, omdat de stichting nu rechtstreeks geld overmaakt naar Braziliaanse rekeningen.

Financieel overzicht 2020

Banksaldo 1 januari 2020 € 8.359,06
Banksaldo 31 december 2020 € 3.233,34
Inkomsten
Individuele sponsors € 13.250
Retourboekingen € 3.327,97
Totaal € 16.577,97
Uitgaven
Agailsa Anastacio € 2.600
Paroguia Nossa Senhora € 1.485
Silvia Laurentino € 4.300
Redemptoristen € 2.250
Zildete Leite € 10.180
Individuele sponsor € 35
Bankkosten € 621,49
Argeweb € 232,20
Totaal € 21.703,69

Inkomsten totaal: € 16.577,97
Uitgaven totaal: € 21.703,69

Toelichting
In augustus 2019 is pater Gabriël overleden. Stichting Thaysa heeft als doelstelling rechtstreekse hulp aan mensen in NO-Brazilië. De verzoeken kwamen binnen bij pater Gabriël. Stichting Thaysa zond maandelijks het benodigde bedrag naar pater Gabriël. Na het overlijden van pater Gabriël heb ik drie Braziliaanse gezinnen gevonden die het werk van de pater voortzetten. De stichting stuurt het gevraagde geld naar deze drie gezinnen (Silvia, Agailsa en Zildete) en zij verspreiden het onder de mensen die bijstand nodig hadden. De bankkosten zijn daardoor enorm toegenomen, omdat de stichting nu rechtstreeks geld overmaakt naar Braziliaanse rekeningen.

De sponsor van de webhosting is ook overleden, waardoor deze kosten nu ook door de stichting gedragen moeten worden.

Sinds 1 januari 2021 zijn wij verplicht een standaardformulier te gebruiken om de gegevens te publiceren. Dit ingevulde standaardformulier kunt u hier downloaden:

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

Financieel overzicht 2019

Banksaldo 1 januari 2019 € 5.931,80
Banksaldo 31 december 2019 € 8.359,06
Inkomsten
Individuele sponsors € 17.455,50
Redemptoristen € 4.820,-
Totaal € 22.275,50
Uitgaven
Pater Gabriël € 11.840,-
Bankkosten € 271,10
Administratie € 75,-
Website € 217,07
Directe uitgaven in Brazilië € 2.835,07
Silvia Laurentino € 2.875,-
Zildere Leite € 1.735,-
Totaal € 19.848,24

 

Financieel overzicht 2018

Banksaldo 31 december 2017: €   7.296
Banksaldo 31 december 2018: €   5.932
Inkomsten:
Individuele sponsors: € 21.473
Totaal: € 21.473
Uitgaven:
Projecten pater Gabriël: € 21.462
Uitwisseling jongeren: €      963
Administratie: €        75
Kosten website: €      217
Bankkosten: €      120
Totaal: € 22.837

Inkomsten totaal:       €  21.473          Uitgaven totaal: € 22.837

Financieel overzicht 2017

Banksaldo 1 januari 2017: €   5.948
Banksaldo 31 december 2017: €   7.296
Inkomsten:
Individuele sponsors: € 21.585
Reiskosten partner student: €      700
Totaal: €  24.465
Uitgaven:
Projecten pater Gabriël Hofstede: € 21.095
Projecten Thaysa: €      250
Uitwisseling Braziliaanse student: €   1.399
Administratie: €         75
Website: €       169
Betalingsverkeer: €       129
Totaal: €  23.117

Inkomsten totaal:       €  24.465           Uitgaven totaal: € 23.117

Financieel overzicht 2016

Banksaldo 1 januari 2016: € 12.698
Banksaldo 31 december 2016: € 5.948

Inkomsten:
Individuele sponsors: € 21.585
Individuele acties: Geen
—————-
Totaal € 21.585

Uitgaven:
Projecten pater Gabriël Hofstede: € 27.127,00
Projecten Thaysa: € 540,00
Uitwisseling Braziliaanse studente € 0,00
Administratie € 75,00
Betalingsverkeer: € 133,00
——————-
Totaal € 28.339,00

Inkomsten totaal: € 21.585
Uitgaven totaal: € 28.339

Verschil: € 4,- negatief

Financieel overzicht 2015

Banksaldo 1 januari 2015:                €  7.483,16
Banksaldo 31 december 2015:         € 12.698,65

Inkomsten:                       
Individuele sponsors:                      € 26.920,00
Individuele acties                           Geen
—————-
Totaal                             €  26.920,00

Uitgaven:
Projecten pater Gabriël Hofstede:   € 20.127,00
Projecten Thaysa:                        €      495,00
Uitwisseling Braziliaanse studente    €     750,00
Administratie                               €         75,00
Betalingsverkeer:                         €        257,51
——————-
Totaal                            €   21.704,51

Inkomsten totaal:    €  26.920,00
Uitgaven totaal: € 21.704,51

Financieel overzicht 2014

Banksaldo 1 januari 2013:                                       €  8.232,57
Banksaldo 31 december 2013:                                 €  7.483,16

Geen rente ontvangen en betaald.

Inkomsten:                                                               
Individuele sponsors:                                               € 22.434,10
Sponsor reis pater Carlinhos                                     €    1.000,-
Andere inkomsten                                                   €       795,-
—————-
Totaal                                €  24.229,10

Uitgaven:
Projecten pater Gabriël Hofstede:                              € 20.755,-
Rechtstreekse hulp (laptop, huur, televisie, koelkast)   €      592,90

Projecten Thaysa:
Komst pater Carlinhos                                               €      883,50
Uitwisseling Braziliaanse studenten                             €   1.869,34
Reis- en verblijfkosten vrijwilliger                               €    1.223,43
Administratie                                                          €         75,-
Presentjes                                                               €       100,-
Betalingsverkeer:                                                     €        191,77
——————-
Totaal                                 €   25.690,94

Inkomsten totaal:     €  24.229,10
Uitgaven totaal:        €  25.690,94

Financieel overzicht 2013

Banksaldo 1 januari 2013:                       €  5.975,57
Banksaldo 31 december 2013:                 €  9.162,99

Inkomsten:                                                               
Individuele sponsors:                              € 26.138,21
Individuele acties:                                            Geen
—————
Totaal                                                   €  26.138,21

Uitgaven:
Projecten pater Gabriël Hofstede:            € 18.809,00
Rechtstreekse hulp
(Silvia Laurentino,
Opzetten kleding verkoop)                      €   1.650,00

Projecten Thaysa:
Uitwisseling Braziliaanse studenten          €   1.230,37
Reiskosten vrijwilliger                             €      863,50
Administratie                                         €      148,75
Stichting Alp d’Huzes                             €      100,00
Betalingsverkeer:                                   €      173,60
—————-
Totaal                                                   €  22.975,22

Inkomsten totaal:     €  26.138,21
Uitgaven totaal:        €  22.075,22