Sponsorbrief 2011

Maassluis

Januari 2012

Beste sponsor(s),

Allereerst wil ik u een hoopvol en inspirerend 2012 toewensen. In deze brief wil ik u nader infomeren over onze activiteiten in 2011.

We zijn in een vreemde situatie gekomen, omdat Brazilië genoemd wordt als één van de landen, die de Euro moet gaan redden. Brazilië wordt steeds genoemd bij de landen met een sterke economische groei. Cordaid ondersteunt ook geen acties meer voor dit land. Toch blijven wij vragen onze projecten te ondersteunen. Ik wil u aan de hand van een levensverhaal de verbeteringen en de huidige situatie in het Noordoosten van Brazilië duidelijk maken. Dit jaar heb ik uitgebreid met Silvia, een vrouw uit Sumé (een stadje op zo`n 35 km van Monteiro) kunnen praten. Zij is in 1983 geboren. Haar jeugd stond in het teken van grote armoede. Er was in die tijd hulp nodig om vooral kinderen telaten overleven door geld te geven om primaire levensbehoeften te kunnen kopen. Het was ook de tijd van de buitenlandse adopties. Toen Silvia ongeveer 10 jaar was, kon haar moeder werk vinden, zodat het minimumloon binnenkwam ( € 100,-). In die tijd werd hulp geboden, zodat alleenstaandemoeders konden werken. Langzaam maar zeker ging het wat beter, waardoor het gezin (ze heeft een oudere zus en broer) een beter huis gevonden werd. Pater Gabriël is toen zeer actief geweest om woonruimte te huren en te kopen voor jonge mensen in Monteiro. Honger was er niet meer, maar verder was de levensstandaard laag. Sivia had zich voorgenomen nooit meer in zo`n ellendige situatie te komen. Ze heeft heel erg haar best gedaan op de middelbare school, zodat ze daar een diploma heeft behaald. Ze wilde nog veel meer leren, maar ze moest net als haar broer en zus gaan werken. Omdat er veel werkzoekende waren, vond ze wel een baan, maar voor het minimumloon, wat inmiddels hoger was. Omdat ze zo hard werkte, ging ze meer verdienen en dat geld gebruikte ze voor haar studie. Hulp bestond en bestaat in het betalen van de studie van ambitieuze jongeren. In de avonduren studeerde ze boekhouden. De laatste jaren groeit de economie in Brazilië en iedereen wordt gestimuleerd meer geld uit te geven. Daardoor is alles met afbetalingstermijnen te koop. Het gevolg is dat mensen met (te) lage salarissen toch in de verleiding worden gebracht om grote schulden te hebben. Dat geldt ook voor Silvia. Een jaar geleden raakte ze haar baan kwijt en ze werkt nu op een bank. Ze verkoopt financiële diensten en alleen als ze wat verkoopt, verdient ze iets. Verkoopt ze niets, dan heeft ze geen salaris. De geweldige vooruitgang is dat ze samen met haar moeder in een redelijk (naar plaatselijke maatstaven) huis woont, ongeveer met zo`n € 300,- thuis komt, waarmee ze haar studies betaalt, de maandelijkse aflossingen etc. Omdat ze zich heeft voorgenomen dat haar kinderen nooit honger zullen leiden, wacht ze zelf met kinderen tot ze zelfstandig kan wonen en een goed inkomen heeft. Ze gaat nu beginnen aan een studie rechten, omdat ze daar meer mee kan verdienen dan met boekhouden. Ze is ook begonnen aan een cursus Engels. Hulp bestaat nu uit verbeteren van het openbare (basis)onderwijs. Ook is het belangrijk jongeren in hun zelfbewustzijn te ondersteunen. Daarom organiseert Vamos Schipluiden o.a. samen met pater Gabriël dat jongeren naar Nederland kunnen reizen). Verder is hulp noodzakelijk voor de echte uitvallers, zoals de verslaafde vrouwen op de Fazenda. De week van Silvia ziet er als volgt uit: 5 dagen de hele dag werken, 5 avonden in de week naar school (incl. reistijd) 3,5 uur per avond, zaterdags huiswerk en de zondag is voor de familie.

De extra inkomsten in Brazilië komen vooral terecht bij de rijken, maar uiteraard profiteren de minder kansrijken er ook van. Kindersterfte door honger bestaat niet meer in Brazilië en dat is natuurlijk een geweldig feit. In het Noordoosten zie je ook echt dat het veel beter gaat en dat mensen meer te besteden hebben. Daarom is het zo goed dat pater Gabriël dankzij u zoveel jongeren aan het studeren heeft gekregen.

De stichting Thaysa is altijd meegegaan in de ontwikkelingen ter plekke. Daarnaast zijn we de laatste jaren druk om Nederlandse jongeren een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van het Noordoosten en van zichzelf. “Onze” jongeren zijn actief in het (basis)onderwijs, met scholieren van de middelbare school en de Fazenda da Esperança.

Afgelopen jaar zijn er twee vrijwilligers naar Monteiro en Garanhuns geweest en was de afgelopen maanden één student actief om rekenmaterialen in te zetten op een basisschool. Voor dit jaar staan er inmiddels 6 studenten klaar om ontwikkelingswerk te doen wat aansluit bij de jongeren van dit tijdperk. Zij zorgen zelf voor reis- en verblijfkosten. We ondersteunen hen bij hun sponsoracties, zoals we ook actief zijn om hen de taal aan te leren. Uw sponsorgeld wordt ingezet voor de taalcursus en voor de projecten als de studenten zelf onvoldoende geld binnengehaald hebben. Daarnaast kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende geld is om jongeren hun studie af te laten maken.

Uit het levensverhaal van Silvia is duidelijk dat we nog steeds goede dingen kunnen doen voor de mensen in Monteiro en Garanhuns, maar de activiteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden die voor de mensen daar gelukkig veranderd zijn.

Dan rest ons nog de cijfers van het afgelopen jaar:

Totaal bijgeschreven bedrag in 2011: € 35.763,34

Totaal afgeschreven bedrag: € 37.674,98

Saldo: -/- € 1911,64

Boeksaldo per 31-12-2010 € 8.211,96

Het afgelopen jaar heeft u het volgende bedrag overgemaakt: €

Bedankt daarvoor!

Kijk voor meer informatie op onze website www.thaysa.nl

Alle goeds!

Harry Timmermans

Voorzitter

Sponsorbrief 2010

Beste sponsor(s),

Ook in 2010 heeft pater Gabriël en de stichting Thaysa dankzij uw bijdrage weer mooie zaken kunnen realiseren. Wat pater Gabriël weer allemaal voor elkaar heeft gekregen, heeft u wellicht al via zijn nieuwsbrief kunnen lezen. Voor hen die deze brief niet rechtstreeks krijgen, heb ik een kopie bijgevoegd. Wat hij vertelt in zijn brief over Beatriz staat als voorbeeld wat hij al jaren voor veelal jonge mensen doet, van wie het leven uitzichtloos lijkt. Zelf hebben we met onze stichting het leven van Fernanda richting kunnen geven. Verslaafd geweest en dankzij de Fazenda teruggegaan naar het dagelijkse leven. Dat bleek erg moeilijk, omdat ze geen huis en geen werk had. Daardoor raakte ze ook de voogdij over haar zoontje kwijt en daardoor waren de studenten, die de kaarsenmakerij in 2009 op de Fazenda gerealiseerd hebben, getuigen van de ontredderde Fernanda die heel veel pillen had ingenomen. Mede dankzij de betrokkenheid van deze studenten, hebben we Fernanda weer op de rails gekregen en heeft ze nu een huis en werk. Zo rechtstreeks kan het gaan en gaat het.

De weg die de stichting is ingeslagen, naast de rechtstreekse ondersteuning van het werk van pater Gabriël, heeft in 2010 weer veel moois opgeleverd. Dit jaar zijn Daniëlle van der Meule en Joëlle van der Zee, studenten van Pabo Thomas More naar Monteiro getogen om het onderwijs een handje te helpen. Zij hebben daar op een school, waar totaal geen materialen en nauwelijks boeken waren, het rekenonderwijs verrijkt met materialen en hun didactische inzichten. Ze zijn gastvrij ontvangen in het huis van Magna en Nildo en van daaruit hebben ze hun bijdrage kunnen leveren. De leerkrachten waren enorm blij dat deze twee kanjers voorbij zijn gekomen en er nu ook op deze manier een bijdrage leveren aan hoop voor de jongste kinderen. We kunnen lezen dat Brazilië enorme stappen vooruit heeft gezet tijdens het presidentschap van Lula en dat 20% van de bevolking tot de middenklasse is gaan behoren. Het is daarom van groot belang dat kinderen door goed onderwijs in de toekomst kunnen aanhaken. Deze weg zullen we gaan vervolgen. Het afgelopen jaar zijn we ook kunnen starten met vrijwilligerswerk. Inmiddels ken ik al zoveel mensen van Natal tot João Pessoa tot Monteiro en Garanhuns, die bereid zijn mensen op te nemen als ze in hun land aan het werk willen. Astrid Kleijweg (wat zit er toch een mooie betrokkenheid bij al die jonge mensen) heeft ook een Monteiro geholpen in het opvanghuis voor weeskinderen. Mensen in zo`n arm gebied reageren enorm dankbaar, omdat een jonge vrouw van de andere kant van de wereld bereid is een aantal weken haar luxe leventje op te geven om hun te komen helpen. Er gaat ook weleens wat mis. Er is ook een student van Hogeschool Leiden naar de Fazenda gegaan om daar haar bijdrage te leveren. Ze heeft haar draai niet kunnen vinden en is afgehaakt. Zo`n “mislukking” maakt duidelijk dat het niet altijd zo makkelijk geweest is voor de studenten, die het wel vol hielden. Bij terugkomst hoor je altijd de vrolijke verhalen, maar ze hebben ook hun twijfels en moeilijke periodes gekend. Gelukkig hebben de anderen zich daar allemaal doorheen geslagen.

De overheid gaat flink bezuinigen op ontwikkelingswerk, waardoor er meer gevraagd wordt van kleine en grote stichtingen. Het kan ook geen kwaad om eens stil te staan bij de effecten van het ontwikkelingswerk. Schaarste stimuleert om alles te heroverwegen en te herijken. Meer dan voorheen moet ingezet geld echt bij de mensen terecht komen, voor wie schaarste “normaal” is. Bovendien moet het een basis leggen voor de toekomst van deze mensen. Pater Gabriël en de stichting Thaysa hebben altijd deze doelstelling gehad en meer dan waargemaakt. Dankzij uw bijdrage kunnen en willen we daar mee doorgaan.

In 2011 gaan we op de ingeslagen door: dankzij de geweldige inzet van Daniëlle en Joëlle kunnen we doorgaan met het uitzenden van studenten naar scholen in Monteiro en hopelijk ook weer naar de Fazenda in Garanhuns. De manier waarop Astrid met hart en ziel gewerkt heeft in Monteiro heeft de weg vrijgemaakt voor meer vrijwilligers. (voor meer informatie kunt u me altijd bellen: 06-51556901). Er hebben er zich inmiddels twee aangemeld. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is leerkrachten, die dankzij u opgeleid zijn, naar Nederland te laten komen, zodat zij zelf, nadat ze workshops op onze scholen gevolgd hebben, het onderwijs in hun eigen land op een hoger niveau kunnen brengen. Voorlopig missen we daarvoor de nodige financiën. Een verzoek aan Cordaid om geld te steken in dit project is afgewezen, omdat ze zich terugtrekken uit Brazilië. Omdat door het uitzenden van al die jongeren er veel contacten zijn opgebouwd, organiseert de stichting dit jaar ook een kennismakingsreis naar Taizé (Frankrijk). Hiervoor worden overigens geen gelden gebruikt, maar maakt de stichting alleen gebruik van z`n netwerk. Kortom …. mede dankzij u zijn we springlevend en blijven we gemotiveerd.

Dan rest ons nog de cijfers van het afgelopen jaar:

Totaal bijgeschreven bedrag in 2010: € 34.167,34
Totaal afgeschreven bedrag: € 35.816,45
Saldo: -/- € 1.649,11
Boeksaldo per 31-12-2010 € 8.767,38

U heeft in 2010 € …. bijgedragen. Mede namens de gemeenschap in Garanhuns en Monteiro en pater Gabriël wil ik heel hartelijk danken.

Ik wens u een gezond en hoopvol 2011 toe!

Harry Timmermans